Beskrivelse

Rafael er en ny rødsvingelsort af fodertypen, der anvendes i diverse frøblandinger.

Sorten er afprøvet i Landsforsøgene.

Rafael er forædlet af DSV, Tyskland.

  • Fodertype
  • Tørketolerant græsart
  • Har udløbere, giver tæt bund

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.