Undgå problemukrudt og forureninger

Foretag fraskæringer af randområder/pletter med ”forureninger”, med ukrudt der er svært at frarense, se tabel længere nede.
 
I alm. rajgræs kan ”ikke-bekæmpet” spildkorn, kvik og tokimbladet ukrudt eventuelt ”tophøstes” 10-14 dage inden egentlig høst på tør jordbund, såfremt ukrudtet står op og frøet er gået passende i leje. Den høstede vare kan snittes og vil kun sjældent kunne udgøre en reel risiko for frøets renhed. Iblanding af uønskede græsser, ukrudtsfrø mv., kan også ske via maskiner, tørreri og transportsystemer, husk derfor grundig rengøring af dette - både før, under og efter høst!

Direkte høst eller skårlægning

I princippet kan alle frøafgrøder skårlægges, men forhold som bl.a. frøgræsart, jordens ensartethed og afgrødens almene lejesædsforhold, vejrlig omkring høst og ejendommens tørrerifaciliteter, kan være afgørende for valget  skårlægning eller direkte høst.