Rødsvingel er en af de mest værdifulde arter til plænegræs og indgår i næsten alle blandinger.
 
Rødsvingel findes i 3 underarter med hhv. lange underjordiske udløbere (rubra), korte underjordiske udløbere (trichophylla) og uden udløbere (commutata).
Generelt er rødsvingel en meget vinterfast, tørke- og skyggetolerant græsart, som kun stiller få krav til voksestedet.
 
Salttolerancen er meget høj for sorter med korte udløbere.
Arten udmærker sig i blandinger til prydplæner og på ekstensive arealer.
 
 • Bladleje
  Sammenlagt
   
 • Skedehinde
  Meget kort, afstumpet og svær at skelne.  
   
 • Bladtænder
  Ingen
   
 • Bladskede
  Glat eller især nederst let håret.
   
 • Bladplade
  Trådformede og forholdsvis stive.
   
 • Vækstform
  Tuedannende evt. med udløbere.