Vanding - Nysåede plæner

Etablering af en nysået plæne ved hjælp af vanding bør helst undgås, da rodnettet kun udvikles i de øverste lag, især ved "sjatvanding".
I en længerevarende tørkeperiode har græsset således ingen mulighed for at hente vand og næring fra de lidt dybere jordlag.
Er man først begyndt at vande, er det ekstra vigtigt at fortsætte. Græsset er allermest sårbar i de tidligste vækststadier før synlig (overjordisk) fremspiring. Hvis man insisterer på at vande anbefaler vi 20-25 mm/gang (svarer til 25 ltr./kvm). Brug en nedbørsmåler.

Et frø kan kun spire én gang, og har man netop vandet så meget, at frøet har optaget vand og sat det første spæde rodskud, som derefter udtørrer, så er frøet og planten gået til grunde.

Vanding - Etablerede plæner

En græsplæne kan svides totalt af i en tørkeperiode, men bliver normalt grøn igen, når der kommer regn.
Er man først begyndt at vande, er det nødvendigt at fortsætte til tørkeperioden er slut. Små hyppige vandinger gør mere skade end gavn, da vandet alligevel ikke når ned til det dybere rodsystem, hvorfra vand og næring skal hentes i tørkeperioder.

Hvis man insisterer på at vande, anbefaler vi 20-25 mm/gang (svarer til 25 ltr./kvm).
Vanding udføres bedst om natten, hvor fordampningen er mindst. Vanding efter en regnbyge på f.eks. 10 mm midt i en tørkeperiode kan være ganske fornuftigt – så kan man nøjes med at tilføre 15 mm.