Beskrivelse

Ensilvio er en sildig, diploid alm. rajgræs. 

Ensilvio er afprøvet i Landsforsøgene og indgår i en lang række frøblandinger.

Ensilvio er forædlet af DSV.

  • Sildig sort - til afgræsning og slæt
  • Højt udbytte
  • God fordøjelighed

Egenskaber

Ploiditet diploid
Tidlighed sildig
Ploiditet diploid
Tidlighed sildig

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 10/2022, ret til ændringer forbeholdes.