Nedenfor er regler om halmafbrænding kort beskrevet. 

Det er tilladt at afbrænde frøgræshalm på arealer, hvor der skal høstes frø i det efterfølgende år.

Afbrænding af frøgræshalm