Åben bestand efter høst af dæksæd
Flot mark

Nyfremspiring
Pletvis god afbrændning

Reglone 1,0 l feb 2013
Svag plantebestand efter høst af dæksæd

Tilpas plantebesand
Tæt bestand

Tæt etableret udlæg