FRØBLANDING Ø20

100% øko til 2024 - varenr. 406720

Frøblanding Ø20 er en tidlig afgræsningsblanding, der er velegnet til at tage 1. slæt på.

Afgræsning Øko

  • Jordbund: Alm./god
  • Tidlighed: Tidlig

FRØBLANDING Ø21

100% øko. til 2024 - varenr. 406721

Frøblanding Ø21 er en afgræsningsblanding, der er velegnet til gode/vandede jordtyper.

Afgræsning Øko

  • Jordbund: Alm./god
  • Tidlighed: Middeltidlig

FRØBLANDING Ø22

100% øko. til 2024 - varenr. 406722

Frøblanding Ø22 er en afgræsningsblanding, der er også er velegnet til slæt.

Afgræsning Øko

  • Jordbund: Alm./god
  • Tidlighed: Middeltidlig

FRØBLANDING Ø24

95% øko til 2024 - varenr. 406724

Frøblanding Ø24 er velegnet til afgræsning på mere permanente arealer med alm. jordbundsforhold.

Afgræsning Øko

  • Jordbund: Alm./god
  • Tidlighed: Sildig

FRØBLANDING Ø26

95% øko til 2024 - varenr. 406726

Frøblanding Ø26 er velegnet til afgræsning på mere permanente arealer under fugtige jordbundsforhold.

Afgræsning Øko

  • Jordbund: Fugtig
  • Tidlighed: Sildig