Beskrivelse

Fedoro er en rajsvingel af "alm. rajgræs-typen" - en krydsning mellem ital. rajgræs og engsvingel. 

Fedoro er afprøvet i Landsforsøgene og indgår i flere frøblandinger. 

Fedoro er forædlet af DSV.

  • Rajgræstype - til slæt
  • Meget højt udbytte
  • God persistens

Egenskaber

Ploiditet tetraploid
Tidlighed sildig
Ploiditet tetraploid
Tidlighed sildig

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.