Beskrivelse

Alisha KWS er en roesort, der er velegnet til såvel foder som energi.

Alisha KWS er en forholdsvis glat roe, der sidder ensartet i jorden.

Alisha KWS har i Landsforsøgene været en af de energisorter med den mindste mængde vedhængende jord.

Tørstofprocenten i roden er høj, ca. 23%.

Alisha KWS er bejdset med Force og fås i pakker á 100.000 frø, dvs. der skal ca. udsås 1 pakke pr. ha.

  • Bioenergi/Foder
  • Ca. 23% rodtørstof
  • Højtydende, ret lille jordvedhæng

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.