Deutsche Saatveredelung AG

Deutsche Saatveredelung AG, Tyskland (DSV) er en af Europas førende planteforædlingsvirksomheder inden for græs, kløver, raps efterafgrøder og korn.

I DSV koncernen er vi over 800 ansatte, der beskæftiger sig med forskning, udvikling, avl, produktion, salg og rådgivning. Foruden i Danmark har DSV egne datterselskaber i Holland, England, Frankrig, Polen, Argentina og Ukraine.

Vi har produceret kvalitetsfrø siden 1920 og er i dag en af Europas førende specialister i produktion og udvikling af frøblandinger.

DSV Frø Danmark har hovedkontor i Holstebro samt en afdeling ved Slagelse.

Frøavl

Produktionsarealet fordeler sig omtrent ligeligt mellem afdelingerne i Holstebro og i Slagelse.  

I Holstebro forarbejder vi alle rajgræsserne, rajsvingel og engsvingel. 

I Slagelse forarbejder vi rødsvingel, engrapgræs, strandsvingel, hundegræs, bakkesvingel, timote og kløver. Til forarbejdning af avlen har begge afdelinger moderne modtage- og tørrefaciliteter, og DSV Frø's renserier repræsenterer den nyeste teknologi indenfor frøbehandling.

Forædling

Hovedparten af de sorter, DSV Frø producerer og sælger, kommer fra DSV's forædlingsselskab.


I det omfattende forædlingsprogram indgår de fleste græsser til såvel foder- som plænebrug samt hvidkløver.

Forædling foregår i Tyskland, Holland, England og Frankrig og afprøvning af sorter sker på mange lokaliteter over hele Europa.

Afprøvning af sorter

Afprøvning af nye sorter, der afsættes i Danmark, indtager en central plads i vores forretningsstrategi.

Afprøvningerne omfatter brugsegenskaber til anvendelse indenfor landbruget eller til plæneformål med henblik på at sikre de bedste sorter til forbrugerne. Desuden afprøves mange sorter for frøudbytte, således at DSV Frø's avlere sikres sorter med et højt udbyttepotentiale.

Afprøvningsarbejdet gennemføres bl.a. i samarbejde med SEGES, TystofteFonden og Forsøgsvirksomheden Ytteborg.

DSV internationalt

DSV (Deutsche Saatveredelung AG) er en af de førende planteforædling- og frøvirksomheder i Tyskland. Virksomheden kan kigge tilbage på en 100-år lang historie. Cirka 900 aktionærer, hovedsageligt landmænd og ansatte, ejer i dag DSV’s aktiekapital (maksimalt 10%/aktionær).

DSV er en full-service udbyder på frømarkedet. Rækken af tjenester strækker sig fra forskning og forædling gennem produktion, bearbejdning og distribution af frø til kompetent rådgivning på stedet.

Ud over hovedkontoret i Lippstadt har virksomheden forskellige frøforædlingstationer, adskillige teststationer og et landsdækkende, regionalt distribueret netværk af filialer og rådgivningstjenester med egne bearbejdningsanlæg, frøopbevarings- og distributionsfaciliteter.

DSV har store aktieposter i velkendte virksomheder inden for såsædsindustrien i Tyskland og i udlandet og har 100% datterselskaber i Polen, Frankrig, Storbritannien, Ukraine, Holland, Danmark, Argentina og Canada.

DSV er et aktivt medlem af professionelle organisationer. For eksempel er DSV medlem af Federal Association of German Plant Breeders (BDP), Association for the Promotion of Private German Plant Breeding (GFP), German Agricultural Society (DLG) og Union for the Promotion of Oil and Protein Plants (UFOP).

Internationalt er DSV også repræsenteret i relevante organisationer i frøindustrien, såsom International Seed Federation (ISF) og European Seed Association (ESA).

Sammensætning af frøblandinger og deres hjemmehørenhed

Der arbejdes konstant på at skaffe velegnede hjemmehørende arter til vore vilde frøblandinger.
Når vi sammensætter en frøblanding har vi mange hensyn at tage. Vi har bl.a. øje for biodiversitet, bevaring af økosystemer, økonomi og æstetik. Derudover er det vigtigt for DSV Frø at frøblandingen også skal fungere i praksis. Vi er samtidig klar over, at der kan være forskellige holdninger til hvad der er hjemmehørende.

Vi er samtidig klar over, at der kan være forskellige holdninger til hvad der er hjemmehørende. Vores opfattelse af hjemmehørenhed er arter, hvis naturlige udbredelse inkluderer Danmark og nabolande.
Du kan kontakte os for vejledning om valg af hjemmehørende frø, som er egnet til dit område.