Deutsche Saatveredelung AG

Deutsche Saatveredelung AG, Tyskland (DSV) er en af Europas førende planteforædlingsvirksomheder inden for græs, kløver, raps efterafgrøder og korn. I DSV koncernen er vi over 700 ansatte, der beskæftiger sig med forskning, udvikling, avl, produktion, salg og rådgivning. Foruden i Danmark har DSV egne datterselskaber i Holland, England, Frankrig, Polen, Argentina og Ukraine.

Frøavl

Produktionsarealet fordeler sig omtrent ligeligt mellem afdelingerne i Holstebro og i Slagelse.  

I Holstebro forarbejder vi alle rajgræsserne, rajsvingel og engsvingel. 

I Slagelse forarbejder vi rødsvingel, engrapgræs, strandsvingel, hundegræs, bakkesvingel, timote og kløver. Til forarbejdning af avlen har begge afdelinger moderne modtage- og tørrefaciliteter, og DSV Frø's renserier repræsenterer den nyeste teknologi indenfor frøbehandling.

Forædling

Hovedparten af de sorter, DSV Frø producerer og sælger, kommer fra DSV's forædlingsselskab.
I det omfattende forædlingsprogram indgår de fleste græsser til såvel foder- som plænebrug samt hvidkløver. Forædling foregår i Tyskland, Holland, England og Frankrig og afprøvning af sorter sker på mange lokaliteter over hele Europa.

Afprøvning af sorter

Afprøvning af nye sorter, der afsættes i Danmark, indtager en central plads i vores forretningsstrategi.
Afprøvningerne omfatter brugsegenskaber til anvendelse indenfor landbruget eller til plæneformål med henblik på at sikre de bedste sorter til forbrugerne. Desuden afprøves mange sorter for frøudbytte, således at DSV Frø's avlere sikres sorter med et højt udbyttepotentiale. Afprøvningsarbejdet gennemføres bl.a. i samarbejde med SEGES, TystofteFonden og Forsøgsvirksomheden Ytteborg.

DSV internationalt

DSV (Deutsche Saatveredelung AG) er en af de førende planteforædling- og frøvirksomheder i Tyskland med en årlig omsætning på € 241 millioner. Virksomheden kan kigge tilbage på en næsten 100-år lang historie. Cirka 900 aktionærer, hovedsageligt landmænd og ansatte, ejer i dag DSV’s aktiekapital (maksimalt 10%/aktionær).
 
DSV er en full-service udbyder på frømarkedet. Rækken af tjenester strækker sig fra forskning og forædling gennem produktion, bearbejdning og distribution af frø til kompetent rådgivning på stedet.
 
Ud over hovedkontoret i Lippstadt har virksomheden forskellige frøforædlingstationer, adskillige teststationer og et landsdækkende, regionalt distribueret netværk af filialer og rådgivningstjenester med egne bearbejdningsanlæg, frøopbevarings- og distributionsfaciliteter.
 
DSV har store aktieposter i velkendte virksomheder inden for såsædsindustrien i Tyskland og i udlandet og har 100% datterselskaber i Polen, Frankrig, Storbritannien, Ukraine, Holland, Danmark, Argentina og Canada.
 
Mere end 750 ansatte arbejder for DSV i Tyskland og udlandet.
 
DSV er et aktivt medlem af professionelle organisationer. For eksempel er DSV medlem af Federal Association of German Plant Breeders (BDP), Association for the Promotion of Private German Plant Breeding (GFP), German Agricultural Society (DLG) og Union for the Promotion of Oil and Protein Plants (UFOP).
 
Internationalt er DSV også repræsenteret i relevante organisationer i frøindustrien, såsom International Seed Federation (ISF) og European Seed Association (ESA).