ØKO-BLOMSTERBRAK UDEN GRÆS

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Øko-Blomsterbrak uden græs er en blanding, der både kan anvendes til arealer til 4% udtagning/brak samt til bioordningen "Biodiversitet og Bæredygtighed".

Blandingen indeholder både en- og flerårige arter, så den lever op til det 2-årige aktivitetskrav.

Blandingen kan både anvendes til Blomsterbrak og Bestøverbrak.

Inden 30. april må der foretages en mekanisk jordbehandling og udsås en blomsterblanding af pollen- og nektarrige plantearter.
Husk en omhyggelig jordbearbejdning giver også for Blomsterbrak det bedste resultat.
Sådybde ca. 1 cm af hensyn til de små frø i blandingen.

Blandingen er sammensat af plantearter, der er rige på pollen og nektar til gavn for alle bestøvere som f.eks. honningbier, vilde bier, sommerfugle og svirrefluer.

Blandingen vil blomstre over en forholdsvis lang periode og være en fryd for øjet.

Øko-Blomsterbrak uden græs består af:

 • Boghvede Øko.
 • Fodervikke Øko.
 • Solsikke Øko.
 • Olieræddike Øko.
 • Honningurt Øko.
 • Blodkløver Øko.
 • Rødkløver Øko.
 • Hvidkløver Øko.
 • Oliehør
 • Kællingetand
 • Cikorie Øko.
 • Lancet vejbred Øko.
 • Lucerne Øko.
 • Kommen

Udsædsmængden er 8 - 10 kg/ha.

Blandingen fås i 10 kg sække.

73% økologi - må anvendes uden ansøgning hos Landbrugsstyrelsen.

 

 • Til 4% udtagning/brak og bioordningen
 • Består af 14 arter, uden græs
 • Må anvendes uden dispensationsansøgning

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.