FRØBLANDING NR. 24

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Frøbl. nr. 24 indeholder hvidkløver samt fire græsarter.

En af alm. rajgræssorterne er AberChoice sukkergræs - en velsmagende sort med mere sukker, som køerne foretrækker.

Den nye kvalitetssort af engsvingel Schwetra indgår i blanding 24.

Blandingens indhold af flere forskellige græsarter gør den velegnet til mere varige græsmarker - også på arealer med varierende jordbundsforhold.

Er der tale om en udpræget sandjord vælges frøbl. nr. 25, mens frøbl. nr. 26 vælges til fugtige arealer.

Indeholder 24% kløver opgjort som antal frø.

  • Til permanente arealer
  • Jordbund: Alm./varierende
  • Tidlighed: Sildig

Sammensætning

8% Hvidkløver (Trifolium repens) (Mindrebladet)
AberCrest
12% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
25% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Ensilvio
25% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
AberChoice
10% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
5% Engsvingel (Festuca pratensis) (Diploid)
Baltas
5% Engsvingel (Festuca pratensis) (Tetraploid)
Schwetra
10% Engrapgræs (Poa pratensis)
Lato
8% Hvidkløver (Trifolium repens) (Mindrebladet)
AberCrest
12% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
25% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Ensilvio
25% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
AberChoice
10% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
5% Engsvingel (Festuca pratensis) (Diploid)
Baltas
5% Engsvingel (Festuca pratensis) (Tetraploid)
Schwetra
10% Engrapgræs (Poa pratensis)
Lato

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.