INSEKTVOLD-BLANDING

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Insektvoldblanding er en frøblanding, der er egnet til insektvolde bl.a. i forbindelse med biotopplaner. 

De fire græsarter er tuedannende, mens honningurt og kællingetand tiltrækker mange insekter, når de blomstrer.
Hønsefuglenes kyllinger lever udelukkende af insekter de første uger, derfor er blomstrende plantearter gode i sådan en blanding.

Såtidspunkt er april-maj samt i begyndelsen af august.

Insektvoldblanding består af:

  • Timothe
  • Hundegræs
  • Engsvingel
  • Strandsvingel
  • Honningurt
  • Kællingetand

  • Til såning på insektvolde
  • Med 4 tuedannende græsarter
  • Tilsat blomstrende arter, der tiltrækker insekter

Udsædsmængde

Udsædsmængde 10 - 12 kg/ha Blandingen fås i 1 kgs poser.
Udsædsmængde 10 - 12 kg/ha Blandingen fås i 1 kgs poser.

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.