Beskrivelse

Schwetra er en ny tetraploid engsvingel.

Normalt er engsvingel diploid, men med Schwetra har man forædlet en tetraploid sort, der er noget bedre mht. fordøjelighed.

Schwetra er afprøvet i Landsforsøgene i 2018-2021 og indgår i udvalgte frøblandinger. 

Schwetra er forædlet af DSV.

  • Til slæt og afgræsning
  • Varig græsart med ekstra god fordøjelighed
  • Trives på jorde med god fugtighed

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.