FRØBLANDING NR. 25

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen indeholder hvidkløver samt tre græsarter.

Rødsvingel og engrapgræs har begge underjordiske udløbere, hvilket bidrager til en tæt græsmark.

Indeholder 22% kløver opgjort som antal frø.

  • Til permanente arealer
  • Jordbund: Tør
  • Tidlighed: Middeltidlig

Sammensætning

8% Hvidkløver (Trifolium repens) (Mindrebladet)
AberCrest
12% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
45% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
Arnando
15% Rødsvingel (Festuca rubra) (Fodertype)
Rafael
20% Engrapgræs (Poa pratensis)
Lato
8% Hvidkløver (Trifolium repens) (Mindrebladet)
AberCrest
12% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
45% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
Arnando
15% Rødsvingel (Festuca rubra) (Fodertype)
Rafael
20% Engrapgræs (Poa pratensis)
Lato

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.