DSV NATURGRÆS-BLANDING

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

DSV Naturgræsblanding, er den flotte svajende græs-eng, der holder sig køn i mange år. Kan udsås alene eller sammen med div. blomsterblandinger (vi anbefaler max. 10% af blomsterfrømængden).

Alle græsserne er tuedannende (uden udløbere) og er naturligt hjemmehørende i den Danske natur. Anbefales udsået tidligt forår eller tidligt efterår. Bør ikke gødskes.

Plejetip: Klippes én gang årligt sidst i September i ca. 20 cm. højde. Afklip fjernes. NB: Blomsterer først året efter udsåning.

Sammensætning

35% Rødsvingel (Festuca rubra)
35% Bakkesvingel (Festuca trachyphylla)
15% Fåresvingel (Festuca ovina)
7% Mosebunke (Deschampsia caespitosa)
5% Timothe (Phleum pratensis)
1% Hundegræs (Dactylis glomerata)
1% Hjertegræs (Briza media)
1% Fløjlsgræs (Holcus lanatus)
35% Rødsvingel (Festuca rubra)
35% Bakkesvingel (Festuca trachyphylla)
15% Fåresvingel (Festuca ovina)
7% Mosebunke (Deschampsia caespitosa)
5% Timothe (Phleum pratensis)
1% Hundegræs (Dactylis glomerata)
1% Hjertegræs (Briza media)
1% Fløjlsgræs (Holcus lanatus)

Udsædsmængde

Udsædsmængde 100 kg/ha Sammen med blomsterfrø: 10% af blomsterfrømængden Alene: 1 kg/100 kvm.
Udsædsmængde 100 kg/ha Sammen med blomsterfrø: 10% af blomsterfrømængden Alene: 1 kg/100 kvm.

Billeder

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.