Find din sort her

Video

Succes bygget på innovation og tradition

DSV Frø har igennem mange år forædlet vinterraps. De sidste mange år har fokus været rettet mod hybridforædling der har  løftet potentialet for vinterraps markant.
Udover egen forædling, samarbejder vi også med andre forædlere, og har dermed adgang til en bred genetisk variation til gavn for landbruget - vores kunder.
 
Forædling og udvikling af vinterraps foregår i flere lande og på flere kontinenter, og vi har idag sorter på mange landes sortslister. Vores vinterrapssorter er nu også for alvor kommet på Danmarkskortet, hvor den Officielle Sortsafprøvning og Landsforsøgene ligger til grund for markedsføringen.
Spørg efter DSV-sorter hos din forhandler af vinterraps. 
 
Vi har fremstillet en video der beskriver vores forædling frem mod sorter der er reststente mod rapsrødsot (TuYv).
Raps er en af de vigtigste afgrøder i Europa. Men dens udbyttepotentiale er i fare. Årsagen - en hurtigt spredende virussygdom, som kan resultere i tab på op til 30%. Den eneste måde at forhindre virussen TuYV (turnip yellow virus) er at bruge resistente sorter. Vores virusresistente sorter er mere modstandsdygtige over for abiotisk stress og er også kendetegnet ved fremragende svamperesistens, god stængelstivhed og højt olieindhold og udbytte