VEJRABAT-BLANDING (77)

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen indeholder bakkesvingel og rødsvingel, der kan klare sig med et minimum af gødning og er ideelle som vedvarende græsser til rabatter, engarealer mv. der ikke klippes hyppigt.

  • Vejrabatter
  • Ikke hyppig klipning

Sammensætning

50% Rødsvingel med lange udløbere (Festuca rubra)
Relevant
20% Rødsvingel med korte udløbere (Festuca rubra trichophylla)
Nicole
30% Bakkesvingel (Festuca trachyphylla)
Bornito
50% Rødsvingel med lange udløbere (Festuca rubra)
Relevant
20% Rødsvingel med korte udløbere (Festuca rubra trichophylla)
Nicole
30% Bakkesvingel (Festuca trachyphylla)
Bornito

Udsædsmængde

Udsædsmængde 200 kg/ha 2 kg/100 m²
Udsædsmængde 200 kg/ha 2 kg/100 m²

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.