ØKO-GRÆSPROTEIN

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen indeholder en del rødkløver, hvidkløver, alm. rajgræs, rajsvingel af rajgræstypen, strandsvingel , timothe samt et par urter.

Der er i sammensætningen fokus på højt proteinudbytte, forfrugtsvirkning/jordforbedring samt biodiversitet.

Indeholder 30% kløver opgjort som antal frø.

Økologi-andel: 98% - må anvendes uden at skulle søge dispensation..

  • Benyttelse: Bioraffinering af græs
  • Højt proteinudbytte samt biodiversitet

Sammensætning

10% Rødkløver (Trifolium pratense) (Diploid)
Milvus Øko
6% Rødkløver (Trifolium pratense) (Tetraploid)
Taifun Øko
10% Hvidkløver (Trifolium repens)
Liflex Øko
20% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
Arsenal Øko
20% Rajsvingel (Festulolium) (Rajgræstype)
Fedoro Øko
25% Strandsvingel (Festuca arundinacea) (Fodertype)
Swaj Øko
7% Timothe (Phleum pratensis) (Slættype)
Presto Øko
1% Cikorie (Cichorium intybus)
Spadona
1% Lancet vejbred (Plantago lanceolata)
10% Rødkløver (Trifolium pratense) (Diploid)
Milvus Øko
6% Rødkløver (Trifolium pratense) (Tetraploid)
Taifun Øko
10% Hvidkløver (Trifolium repens)
Liflex Øko
20% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
Arsenal Øko
20% Rajsvingel (Festulolium) (Rajgræstype)
Fedoro Øko
25% Strandsvingel (Festuca arundinacea) (Fodertype)
Swaj Øko
7% Timothe (Phleum pratensis) (Slættype)
Presto Øko
1% Cikorie (Cichorium intybus)
Spadona
1% Lancet vejbred (Plantago lanceolata)

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 24 - 28 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 28 - 32 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 24 - 28 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 28 - 32 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.