Alm. rajgræs inden harvning 1
Alm. rajgræs inden harvning 2

Alm. rajgræs inden harvning 3
Alm. rajgræs inden harvning 4

Drønsrør mod kamille i vinden 1
Drønsrør mod kamille i vinden 2

Effekt af hankmoharvning 1
Hankmoharvet alm rajgræs 3

Hankmoharvet alm rajgræs 6
Hankmoharvet alm rajgræs 7

Harvning af alm. rajgræs 1
Harvning af alm. rajgræs 2

Harvning af alm. rajgræs 3
Harvning af alm. rajgræs 4

Harvning af alm. rajgræs 5
Harvning af alm. rajgræs 6

Harvning af alm. rajgræs 7
Kamille i alm. rajgræs før høst

Nedfældet gylle
Strigling af alm rajgræs 1

Strigling af alm rajgræs 2