Beskrivelse

Karatos er en tidlig, tetraploid alm. rajgræs. 

Karatos er afprøvet i Landsforsøgene og indgår i frøblanding nr. 32. 

Karatos er forædlet af DSV.

  • Tidlig sort, mest til slæt
  • Middel fordøjelighed
  • Pænt energiindhold

Egenskaber

Ploiditet tetraploid
Tidlighed tidlig
Egnethed til lavbunde
Ploiditet tetraploid
Tidlighed tidlig
Egnethed til lavbunde

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 10/2022, ret til ændringer forbeholdes.