OSTSAAT-DR. BAUMANNS

SAMMENLIGN PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Vintervikke Ostsaat Dr. Baumanns er en overvintrende bælgplante.

Vintervikke bruges som dæksæd (ca. 8 - 10 kg/ha) ved sommersåning af kløvergræs for at øge proteinindholdet i 1. slæt året efter.

Ostsaat Dr. Baumanns er afprøvet i nogle økologiske forsøg, hvor sorten klarede sig rigtig fint mht. overvintring og kvalitet ved 1. slæt.

Vintervikke bruges også som en komponent til frivllige efterafgrøder.

NB. Forsyningen af Ostsaat Dr. Baumanns er knap til 2024.


 

  • Enårig overvintrende bælgplante
  • Vinterfast ved sommersånng
  • Begrænset mængde

Generel

Grøngødning
Sommer mellemafgrøde
Vinter mellemafgrøde
Grøngødning
Sommer mellemafgrøde
Vinter mellemafgrøde

såning

Udsædsmængden er 75-100 kg/ha.

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.