Beskrivelse

Sunrise er en tidlig ekstra sød sukkermajs.

Sunrise fås i pakker med 1.000 frø (ca. 120 gram) og frøet er bejdset.

  • Ekstra-sød sukkermajs
  • Sås med afstand til fodermajs
  • Fås i pakker med hhv. 1.000 eller 5.000 frø

Generel

Majstype Sukkermajs
Majstype Sukkermajs

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.