Beskrivelse

Litember er en gul sennep-sort.

Litember er en ikke nematode-bekæmpende sort.

Gul sennep anvendes i landbruget især som efterafgrøde. Udviklingen er meget hurtig og plantearten kan om efteråret nå at opsamle en del kvælstof - inden frosten stopper væksten.

Gul sennep anbefales ikke til rapssædskifter af hensyn til risiko for opformering af kålbrok.

Gul sennep anvendes også som dækafgrøde og det er også en god biplante.

  • Hurtig udvikling, frostfølsom
  • Ikke nematodebekæmpende sort
  • Anbefales ikke til rapssædskifter

Generel

Grøngødning
Sommer mellemafgrøde
Grøngødning
Sommer mellemafgrøde

såning

Udsædsmængden er ca. 7-8 kg/ha.

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.