Skårlægning skal helst ligge så tæt på balancepunktet mellem tilvækst i umodne frø og et begyndende dryssespild ved skårlægning. Skårlægges for tidligt, kan der mistes tilvækst i frøet. Skårlægges der for sent, øges dryssespildet.
 
Vandprocenten i frøet vil på det rette skårlægningstidspunkt være omkring 35-45% i normalt høstvejr (højest i spildsomme arter).  Frøene vil da være voksagtige og en mindre del af frøene vil være løstsiddende, så der sker et mindre spild ved færdsel i marken. Marken ændrer på dette tidspunkt farvekarakter - afhængig af art.