For os betyder planteavl at skabe noget nyt og forme fremtiden. Dette gælder ikke kun for vores arbejde som en innovativ planteforædlings-virksomhed, men også for virksomhedens udvidelse til globale markeder.

DSV har store andele i kendte virksomheder inden for såsædsindustrien i Tyskland og i udlandet og har datterselskaber i Danmark, Storbritannien, Frankrig, Holland, Polen, Argentina, Ukraine og Canada.

Derudover suppleres vores netværk over hele verden med kompetente partnere inden for avl, markedsføring og service.

Ca­na­da

Fran­ce

Ger­ma­ny

Nether­lands

Po­land

South Ame­ri­ca

Uni­ted King­dom

In­ter­na­tio­nal