Vi kender nu den samlede mængde renset frø, og kan derved analyserer lidt nærmere på resultaterne for rensesvindet i forhold til indstilling af mejetærskerene i høst, her målt må konventionelt og økologisk alm. rajgræs.

Det er altid en linedans at justerer, hvor hårdt der skal renses på mejetærskeren ved høst, for ikke at risikere et frøspild, og samtidig få en ren og pæn råvare. Derfor kan det godt vække lidt bekymring for et evt. frøspild, hvis man ser i renseopgørelsen at rensesvindet er til meget lave side.

Derfor har vi lavet en lille regressions analyse mellem udbyttet og rense svindet, for de avlere der har fået høstbesøg, hvor vi ved, at der ikke var frøspild fra mejetærskeren.

Tabellen skal selvfølgelig tolkes med forsigtighed, i forhold til hvad man ønsker at fortælle med den. Tabellen viser, at der ikke er tendens til sammenhæng mellem et middel-lavt rense svind og et lavt udbytte, så man skal være bekymret for et have en spildprocent på omkring 10%, hvis mejetærskeren er indstillet korrekt.

Vi ser i praksis, at det langt største frøspild kommer fra halmen, som letteste begrænses ved at reducere fremkørselshastigheden, men indstilling af mejetærsker vil jeg komme nærmere ind på i et andet Facebook opslag.

Tabel nr. 2 viser fordelingen af rensesvind for de avlerne, som har fået høstbesøg og dem som ikke har haft høstbesøg. Både gennemsnittet og spredning hos dem der har fået høstbesøg, er lavere, end dem som ikke har fået høstbesøg. Gennemsnittet er 0,9 procentpoint lavere. Det betyder, ikke at alle skal have høstbesøg, men at der er potentiale for at kunne dygtiggøre sig og investere lidt mere tid på at få indstillet mejetærskeren.

Vi planlægger at besøge så mange nyere frøavlere i høst som muligt, så giv os et ring dagen før du planlægger at høste, så vi har mulighed for at være tilstede.