BLOKHUS-TURF (111)

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

En særdeles nøjsom salt- og tørketolerant blanding.

Mange anvendelsesmuligheder f.eks.kystnære områder, grønne tage og græs i græsarmering på P-pladser, som en del af LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) m.v.

Sammensætningen af både rødsvingel, bakkesvingel, engrapgræs og hvener giver meget stor alsidighed, og høj tilpasningsevne. For at kunne klare ekstreme vækstforhold må blandingen ikke mangle gødning i etableringsfasen.

  • LAR, græs på taget, sommerhus, salt, strand

Sammensætning

20% Rødsvingel med lange udløbere (Festuca rubra)
Ryder S
20% Rødsvingel med korte udløbere (Festuca rubra trichophylla)
Nicole
20% Rødsvingel uden udløbere (Festa rubra commutata)
Caracter
20% Engrapgræs (Poa pratensis)
Zeptor
15% Bakkesvingel (Festuca trachyphylla)
Mentor
2.5% Alm. hvene (Agrostis Capillaris)
Highland
2.5% Krybende hvene (Agrostis stolonifera))
20% Rødsvingel med lange udløbere (Festuca rubra)
Ryder S
20% Rødsvingel med korte udløbere (Festuca rubra trichophylla)
Nicole
20% Rødsvingel uden udløbere (Festa rubra commutata)
Caracter
20% Engrapgræs (Poa pratensis)
Zeptor
15% Bakkesvingel (Festuca trachyphylla)
Mentor
2.5% Alm. hvene (Agrostis Capillaris)
Highland
2.5% Krybende hvene (Agrostis stolonifera))

Udsædsmængde

Udsædsmængde 250 kg/ha 2.5 kg/100 m²
Udsædsmængde 250 kg/ha 2.5 kg/100 m²

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.