2. års rødsvingel på 24 cm
Afbrænding for øverlig

Afpudset 3. års, med lang stub
Afpudset 3. års rødsv. 4

Afpudset 3. års rødsv. 6
Afpudsning af frøgræs

Flot udlæg
Genvækst efter afbrænding

God afpudsning
Godt etableret 1. års mark

Gylle striber i rødsvingel efterår, N mangel
Halm ikke spredt før afbrænding

Halm spredt før afbrænding
Høstmoden rødsvingel

Køreskade i nyudlæg rødsvigel 1
Kvik i rødsvingel forår

Lejesæd efter voldom byge ultimo juni
Lejesæd i dæksæd hæmmer udlæg

Meget materiale efter afpudsning
Nyudlæg i byg

Olivia uden vækstregulering 4
Pletvis dårlig afbrænding

Pletvis god afbrænding
Pløjet yderkant

Rødsvingel mist med gylle efterår
Rødsvingel og dæksæd sået på 24cm

Rødsvingel på rækker 6
Rødsvingel sået på 24 cm flot etableret

Stribevis dårlig såning
Tørkestres 1

Tørkestres
Tæt rødsvingel mark

Tvemodent Livision
Tynd rødsvingel bestand