Beskrivelse

Starling er en roesort, der er forædlet af SESVanderHave - sorten er velegnet til såvel energi som foder.

Starling er en forholdsvis glat roe, der sidder ensartet i jorden.

Tørstofprocenten i roden er ca. 22%.

Starling er bejdset med Force og fås i pakker á 100.000 frø, dvs. der skal ca. udsås 1 pakke pr. ha.

  • Bioenergi/Foder
  • Ca. 22% rodtørstof
  • Sukkerroe-type

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.