Alm. såmaskine 2
Alm. såmaskine1

Dårlig pløjning
Effekt af hankmoharvning

Efterharve mellem sårækker
Forberedelse af godt såbed

Frøet drysses ud før såskær 2
Frøet drysses ud før såskær1

Frøsåkasse med spreddeplader 2
Frøsåkasse med spreddeplader1

Frøsåkasse på såmaskine med rulleskær1
Frøsåkasse på såmaskine med rulleskær2

Frøsåkasse på såmaskine med rulleskær3
Frøsåmaskine åå såmaskine med rulleskær4

Frøsåning i kornsårække på økologiske bedrifter
Frøsåning md spreddeplader - for øverligt sået 2

Frøsåning med spreddeplader - for øverligt sået 1
Hankmoharvet alm rajgræs 3

Hankmoharvet alm rajgræs 6
Hankmoharvet alm rajgræs 7

Jordpakning før såning1
Kuhn med frøsåkasse såning i rækker

Kunh såning i kornrækker
Motorcykel til platsprøjtning 2

Motorcykel til pletsprøjtning 1
Radrenset dæksæd 4

Radrenset dæksæd 5
Radrenset dæksæd 6

Rapid med frøkasse 2
Såning før pakkevalse 2

Såning før pakkevalse 3
Såning før pakkevalse 4

Såning før pakkevalse1
Såning med strigel 3

Såning med strigle 1
Såning med strigle 2

Såning med strigle 4
Skårlægning af hundegræs

Skiveskårlægger 1
Skiveskårlægger

Sprøjtning af rødsvingel1