DSV BLOMSTERBRAK ENÅRIG

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

DSV Blomsterbrak Enårig er en ny blanding, der kan anvendes til de 4% udtagning/brak.

Anvendes hvor man kun ønsker Blomsterbrak 1 år.

Inden 30. april skal der foretages en mekanisk jordbehandling og udsås en blomsterblanding af pollen- og nektarrige plantearter.
Husk en omhyggelig jordbearbejdning giver også for Blomsterbrak det bedste resultat, vær især omhyggelig med såbedet efter permanent græs.

Blandingen er sammensat af plantearter, der producerer pollen og nektar til gavn for alle bestøvere som f.eks. honningbier, vilde bier, sommerfugle og svirrefluer.
Blandingen vil blomstre over en forholdsvis lang periode.
Indhold af to bælgplanter - fodervikke og blodkløver - kan give en forfrugtsvirkning for følgende afgrøde.

DSV Blomsterbrak Enårig består af:

  • Honningurt
  • Boghvede
  • Fodervikke
  • Solsikke
  • Oliehør
  • Olieræddike
  • Blodkløver

Udsædsmængden er 15 - 20 kg/ha, da blandingen indeholder en del storfrøede arter

Blandingen fås i 10 kg sække.

  • 1 årig blanding
  • Uden gul sennep
  • Overholder krav til Blomsterbrak på arealer til 4% udtagning