DSV BLOMSTERBRAK ENÅRIG

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

DSV Blomsterbrak Enårig er en blanding, der kan anvendes til de 4% udtagning/brak og til Bestøverbrak i Bioordningen "Biodiversitet og Bæredygtighed".

Anvendes hvor man kun ønsker Blomsterbrak eller Bestøverbrak 1 år.

Inden 30. april skal der foretages en mekanisk jordbehandling og udsås en blomsterblanding af pollen- og nektarrige plantearter.
Husk en omhyggelig jordbearbejdning giver også for Blomsterbrak det bedste resultat, vær især omhyggelig med såbedet efter permanent græs.

Blandingen er sammensat af plantearter, der producerer pollen og nektar til gavn for alle bestøvere som f.eks. honningbier, vilde bier, sommerfugle og svirrefluer.
Blandingen vil blomstre over en forholdsvis lang periode.
Indhold af to bælgplanter - fodervikke og blodkløver - kan give en forfrugtsvirkning for følgende afgrøde.

DSV Blomsterbrak Enårig består af:

  • Honningurt*
  • Boghvede*
  • Fodervikke
  • Solsikke
  • Oliehør*
  • Olieræddike
  • Blodkløver*

*: plantearter på Landbrugsstyrelsens artsliste til Bestøverbrak

Udsædsmængden er 15 - 18 kg/ha, da blandingen indeholder en del storfrøede arter

Blandingen fås i 10 kg sække.

  • 1 årig blanding
  • Godt plantedække
  • Overholder krav til Blomsterbrak på arealer til 4% udtagning