Gåsebiller

Gåsebiller er hvert år et stort problem mange steder, især på let jord (sandjord).

Gåsebillerne flyver i slutningen af maj og i juni. Efter parringen lægger hunnen sine æg ca. 10cm. under græsset.

Larverne klækkes kort tid efter, vokser sig store og er i august så store (ca. 2 cm) at de alvorligt kan skade græsset. I visse tilfælde kan græsset faktisk "rulles helt af" - fordi larverne har spist det meste af græsrødderne. I oktober/nov. søger larverne dybere ned i jorden hvor de det næste forår forpupper sig. I maj kravler den færdige bille så ud af puppen - og sværmeriet starter forfra.

Ofte angribes disse plæner også af kragefugle der æder løs af larverne - og skader græsplænen yderligere ved deres søgen efter larver.

Gåsebiller må ikke længere bekæmpes med midlet Merit Turf. Vi anbefaler derfor gødskning, topdressing, med god havemuld samt eftersåning ved mistanke om alvorlige angreb af gåsebiller.

Plæner i rigtig god næringstilstand, kan ved svage og moderate angreb ofte selv vokse sig fra skaderne fra gåsebiller, men ikke fra skaderne efter kragefuglenes søgen efter føde.

Mosestankelben

Stankelben finder i august og september vej til vore græsplæner for at lægge deres æg. I september og oktober klækkes larverne, spiser lidt af græssets rødder, og går herefter i vinterdvale. Om foråret (marts/april/maj) vokser larverne sig store (3-4 cm) på græsrøddernes bekostning, og antallet af larver kan være meget stort, og dermed skade græssets vækst. 

Efter maj forpupper larverne sig og bliver i løbet af sommeren til nye flyvende stankelben.