EKSTENSIV HESTEBLANDING

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen indeholder hele syv forskellige græsarter samt fem urter.

De energirige hesteblandinger kan for visse heste være en udfordring, da hestene ikke tåler rajgræssets høje indhold af sukker - især fruktan. Det kan resultere i forfangenhed, hvilket er en smertefuld lidelse, der går i hovene og i værste fald kan hestene dø heraf.

Husk uanset valg af blanding, at hestene langsomt skal tilvænnes forårsgræsset.

Heste ynder en varieret artssammensætning i græsmarken, derfor indgår der mange plantearter i blandingen. Blandingen er en specialblanding, der er sammensat i samarbejde med Seges, Hest.

Af hensyn til urterne i blandingen er sidste frist for såning ca. 15. august.

  • Lavt fruktan-indhold
  • Indeholder urter
  • Bred sammensætning

Sammensætning

10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
Valerio
5% Rajsvingel (Festulolium) (Rajgræstype)
Fedoro
15% Strandsvingel (Festuca arundinacea) (Fodertype)
Swaj
10% Timothe (Phleum pratensis) (Slættype)
Presto
10% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
10% Engsvingel (Festuca pratensis)
Baltas
10% Rødsvingel (Festuca rubra) (Fodertype)
Rafael
15% Engrapgræs (Poa pratensis)
Lato, Limagie
5% Lucerne (Medicago sativa)
SW Nexus
4% Kommen (Carum carvi)
3% Sneglebælg (Medicago lupulina)
2% Kællingetand (Lotus corniculatus)
1% Cikorie (Cichorium intybus)
Spadona
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
Valerio
5% Rajsvingel (Festulolium) (Rajgræstype)
Fedoro
15% Strandsvingel (Festuca arundinacea) (Fodertype)
Swaj
10% Timothe (Phleum pratensis) (Slættype)
Presto
10% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
10% Engsvingel (Festuca pratensis)
Baltas
10% Rødsvingel (Festuca rubra) (Fodertype)
Rafael
15% Engrapgræs (Poa pratensis)
Lato, Limagie
5% Lucerne (Medicago sativa)
SW Nexus
4% Kommen (Carum carvi)
3% Sneglebælg (Medicago lupulina)
2% Kællingetand (Lotus corniculatus)
1% Cikorie (Cichorium intybus)
Spadona

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.