Beskrivelse

Lidacta anvendes som efterafgrøde i majs, hvor man sår tidligere end ved brug af alm. rajgæs.

Udsædsmængden i majs er 4-6 kg/ha.

 

Lidacta er forædlet af DSV.

  • Til efterafgrøde
  • Slættype
  • Til majs

Egenskaber

Tidlighed tidlig til middeltidlig
Tidlighed tidlig til middeltidlig

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.