På disse sider udsendes meddelelser fra Avlerforeningens bestyrelse.

 
Med venlig hilsen
Avlerforeningen DSV Frø Danmark