ØKO-AULUM, AFGRÆSNING 2021

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen indeholder hvidkløver, tre alm. rajgræstyper, engsvingel samt timothe.

Desuden indeholder blandigen lidt cikorie.

I blandingen indgår AberWolf sukkergræs - en sort køerne foretrækker ved afgræsning.


Økologi-andel: 99%.

  • Benyttelse: Afgræsning/slæt
  • Med cikorie

Sammensætning

15% Hvidkløver (Trifolium repens)
Liflex
26% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf Øko
20% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, tetraploid)
AstonHockey Øko, Maurizio Øko
18% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
Valerio Øko
10% Engsvingel (Festuca pratensis)
Liherold Øko
10% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
1% Cikorie (Cichorium intybus)
Spadona
15% Hvidkløver (Trifolium repens)
Liflex
26% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf Øko
20% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, tetraploid)
AstonHockey Øko, Maurizio Øko
18% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
Valerio Øko
10% Engsvingel (Festuca pratensis)
Liherold Øko
10% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
1% Cikorie (Cichorium intybus)
Spadona

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.