• Skumsold
  Primært halm- og strådele
   
 • Rensesold
  Primært topskud og små stængeldele
   
 • Luft
  Primært avner, snuller og andre lette bestanddele
   
 • Bundsold
  Sand, små ukrudtsfrø (primært enårig rapgræs og andre støvlignende partikler)
   
 • Pinde-triør
  Strådele og kvik med stak
   
 • Ukrudts-triør
  Primært enårig rapgræs og andet småukrudt samt afskallede græskerner.