ØKO-OPTISLÆT MED URTER

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Øko-OptiSlæt med urter er bredt sammensat af mange arter, der bidrager både med kvalitet (kløver og sukkergræs) og struktur.

Blandingen indeholder hele 6 græsarter, 2 kløvertyper og 2 urter, hvilket gør den velegnet på arealer med uens jordtyper.

Blandingen indeholder både AberWolf og AberChoice sukkergræs, begge sorter med en meget høj fordøjelighed af cellevægge og en unik sukkerprofil, der er med til at sikre en hurtig og effektiv ensileringsproces.

Øko-OptiSlæt med urter bidrager i høj grad til biodiversiteten og varighed i græsmarken.

Ved en slætstrategi som f.eks. Ø45 opnås en god fordøjelighed i denne biodiverse blanding.

Øko-OptiSlæt med urter er således en frøblanding, der bedre kan opretholde udbyttet i flere år pga. indhold af varige græsarter.

Både cikorie og lancet vejbred er urter, der bedst kan klare konkurrencen fra græs og kløver, de har en god genvækst efter slæt og har desuden dybe rødder.

Indeholder 28% kløver opgjort som antal frø.

Økologi-andel: 100%.

  • Benyttelse: Slæt/afgræsning
  • God biodiversitet, robust og varig
  • Med urter - alle jordtyper

Sammensætning

9% Rødkløver (Trifolium pratense) (Diploid)
Milvus Øko
9% Hvidkløver (Trifolium repens) (Normalbladet)
Liflex Øko
8% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Tidlig, diploid)
Betty Øko
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf Øko
9% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
AberChoice Øko
8% Hybrid rajgræs (Lolium hybridum) (Rajgræstype)
AstonCrusader Øko.
15% Rajsvingel (Festulolium) (Rajgræstype)
Fedoro Øko
15% Strandsvingel (Festuca arundinacea) (Fodertype)
Swaj Øko
5% Engsvingel (Festuca pratensis)
Baltas Øko
5% Timothe (Phleum pratensis) (Slæt- og afgræsningstype)
Presto Øko
1% Cikorie (Cichorium intybus)
Spadona øko.
1% Lancet vejbred (Plantago lanceolata) Øko.
9% Rødkløver (Trifolium pratense) (Diploid)
Milvus Øko
9% Hvidkløver (Trifolium repens) (Normalbladet)
Liflex Øko
8% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Tidlig, diploid)
Betty Øko
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf Øko
9% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
AberChoice Øko
8% Hybrid rajgræs (Lolium hybridum) (Rajgræstype)
AstonCrusader Øko.
15% Rajsvingel (Festulolium) (Rajgræstype)
Fedoro Øko
15% Strandsvingel (Festuca arundinacea) (Fodertype)
Swaj Øko
5% Engsvingel (Festuca pratensis)
Baltas Øko
5% Timothe (Phleum pratensis) (Slæt- og afgræsningstype)
Presto Øko
1% Cikorie (Cichorium intybus)
Spadona øko.
1% Lancet vejbred (Plantago lanceolata) Øko.

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 24 - 28 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 28 - 32 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 24 - 28 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 28 - 32 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.