Før slæt sent efterår
Hundegræs afpudsnigshøjde

Hundegræs ikke tørkestresset efter Moddus
Hundegræs tørkestresset 1

Hundegræs tørkestresset 2
Hundgræs skadet af halm 4

Hundgræs skadet af halm 7
Kort Hundegræs efter Moddus og tørkestres

Slået mod rabatten
Tilpas plantebestand