ØKO-URTEBLANDING

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Urteblandingen er med til at øge diversiteten af plantearter i græsmarken.

Urter har en anden sammensætning af kulhydrater og indeholder ofte andre mineraler og vitaminer end græs og kløver.

Urter menes også at have en positiv effekt på dyrenes sundhed, hvilket bl.a. skyldes indhold af tanniner.

Urteblandingen er især egnet til at så sammen med afgræsningsblandinger til kvæg, heste og får.

For at give arterne i urteblandingen mindre konkurrence fra græsset, kan urteblandingen sås i bånd. Man hælder urteblandingen i den ene side af såmaskinen blandet med lidt af den frøblanding, man sår. Hermed etableres urterne i bånd og det giver lidt mere plads til dem.

Indhold:

  • Lucerne Øko.
  • Esparsette Øko.
  • Bibernelle
  • Kællingetand
  • Kommen
  • Cikorie Øko.
  • Lancet vejbred Øko.

Økologi-andel: 70%

Urteblandingen isås sammen med en kløvergræsblanding.

Udsædsmængde i bånd ca. 1 - 2 kg/ha - ved bredsåning ca. 2 - 5 kg/ha

Blandingen fås i 1 kgs poser.

Øko-Urteblandingen fremgår af OrganicXSeed, hvilket betyder, at der ikke skal søges dispensation hos Landbrugsstyrelsen.

 

  • Urteblanding til isåning
  • Indeholder 7 urter
  • Dispensationsansøgning hos Landbrugsstyrelsen er IKKE nødvendig

Udsædsmængde

Udsædsmængde 0 - 0 kg/ha
Udsædsmængde 0 - 0 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.