Beskrivelse

Maiko er en sildig, diploid alm. rajgræs af fodertypen, der anvendes som efterafgrøde i vårsæd og majs.

Udsædsmængden er 6-10 kg/ha.

Maiko er forædlet af DSV.

  • Til efterafgrøde
  • Sildig fodertype

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.