Alm. rapgræs er en af de mest skyggetolerante græsarter, der findes.  
Den trives bedst på god muldjord med rigelig vandforsyning, idet den er meget sårbar overfor tørke.  
 
Væksten fortsætter langt hen i efteråret og starter igen tidligt om foråret. 
Frosttolerancen er god og alm. rapgræs har en fin og attraktiv bladfarve det meste af vinteren.
 
Alm. rapgræs anvendes på fugtige og skyggefulde arealer, der ikke er udsat for specielt meget slid.
 
 • Bladleje
  Sammenlagt
   
 • Skedehinde
  Lang og spids, 4-10 mm
   
 • Bladtænder
  Ingen
   
 • Bladskede
  Sammentrykt, ru og med køl.
   
 • Bladplade
  Jævnt tilspidset blad med køl og bådformet spids. Langs bladets midternerve ses to tydelige lysspor, når bladet holdes op mod lyset.
   
 • Vækstform
  Tuedannende