Beskrivelse

Arnando er en middeltidlig, diploid alm. rajgræs.  

Arnando er afprøvet i Landsforsøgene 2019-2021 og indgår i en lang række frøblandinger, især til slæt. 

Arnando er forædlet af DSV og den klarer sig godt på den hollandske sortsliste.

  • Middeltidlig sort - til slæt og afgræsning
  • Middelhøj foderværdi
  • Udbytteniveau som måleblandingen

Egenskaber

Ploiditet diploid
Tidlighed middeltidlig
Ploiditet diploid
Tidlighed middeltidlig

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.