ØKO-AULUM, SLÆT

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Øko-Aulum, slæt er en økologisk specialblanding - sammensat af ØRD.

Blandingen indeholder rød- og hvidkløver, alm. rajgræs, rajsvingel af rajgræstypen, timothe samt to urter.

En del af alm. rajgræsset er sukkersorten AberWolf - en sort med meget høj fordøjelighed og højt energiindhold.

Et højere sukkerindhold hen på sæsonen er med til at sikre en hurtig og effektiv ensileringsproces.

Indeholder 28% kløver opgjort som antal frø.


Økologi-andel: 100%.

  • Benyttelse: Slæt/afgræsning
  • Med cikorie og vejbred

Sammensætning

10% Rødkløver (Trifolium pratense)
Milvus Øko
10% Hvidkløver (Trifolium repens) (Normalbladet)
Liflex Øko
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
Arsenal Øko
20% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf Øko
33% Rajsvingel (Festulolium) (Rajgræstype)
Fedoro Øko
10% Timothe (Phleum pratensis) (Slæt- og afgræsningstype)
Presto Øko
1% Cikorie (Cichorium intybus)
Spadona øko.
1% Lancet vejbred (Plantago lanceolata) Øko.
10% Rødkløver (Trifolium pratense)
Milvus Øko
10% Hvidkløver (Trifolium repens) (Normalbladet)
Liflex Øko
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
Arsenal Øko
20% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf Øko
33% Rajsvingel (Festulolium) (Rajgræstype)
Fedoro Øko
10% Timothe (Phleum pratensis) (Slæt- og afgræsningstype)
Presto Øko
1% Cikorie (Cichorium intybus)
Spadona øko.
1% Lancet vejbred (Plantago lanceolata) Øko.

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 24 - 28 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 28 - 34 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 24 - 28 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 28 - 34 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.