2. års efter afbrænding
2. års på rækker

Afpudset Talgo forår 2018 2
Begyndende bestøvning i opretstående afgrøde

Blomstring
Dæksædshalm sent fjernet

Effekt af manglende fjernelse af halm
En gang hankmoharvning i efteråret

Fint efterårsudlæg 1
Fint efterårsudlæg 2

Flot etableret i renbestand
Flot etableret rajgræs på 24 cm

Gengroning og dryssespild før høst
God bestøvning i alm. rajgræs

Gylle mist i alm. rajgræs
Gylle striber

Lang korn stub
Lejesæd i alm.rajgræs efterår 06,1

Lejesæd i alm.rajgræs efterår
Lejesæd og tørkestres

Lige før høst
Nye skud fra knæ giver ikke frø næste år

Økologisk Malambo alm. rajgræs før høst
Sherlock med 2 eller 3 gang Moddus

Slået vejrabat og undergødet forager
Slidt såhjul i såmaksine som trappesår

To gange hankmoharvning i efteråret
Ubehandlet parcel