FRØBLANDING NR. 21

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen indeholder hvidkløver og tre græsarter.

Blandingen er forholdsvis bredt sammensat med plads til kløverens udvikling.

Væksten i blandingen starter tidligt.

Indeholder 29% kløver opgjort som antal frø.

  • Jordbund: Alm./god
  • Tidlighed: Middeltidlig

Sammensætning

15% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
25% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
Arnando
20% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, tetraploid)
AstonHockey, Explosion
20% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
Valerio
10% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
10% Engsvingel (Festuca pratensis)
Baltas
15% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
25% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
Arnando
20% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, tetraploid)
AstonHockey, Explosion
20% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, tetraploid)
Valerio
10% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
10% Engsvingel (Festuca pratensis)
Baltas

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.