Fingerklipper Skiveslåmaskine Selvkørende skårlægger Direkte høst Skårløfter
Alm. rajgræs x (1) xx (1) x (14-16") xxx
Alm. rapgræs xxx xx
Bakkesvingel xx xxx, spildsom xxx
Engrapgræs xxx xx x (3) (4) x (4) x
Engsvingel xx xxx xxx (2)
Hundegræs xxx
Hvidkløver xxx xx x
Ital./hybrid rajgræs xx (1) x(14-16") xx
Rajsvingel xx(1) xx(14-16") xxx
Rødkløver xxx xxx x
Rødsvingel x x (3) xxx
Strandsvingel x xxx xx
Timothe xxx x

X         Kan anvendes under visse betingelser
XX       Mindre anvendt metode, men kan anvendes
XXX     Oftest anvendt og meget velegnet
 

(1)    Høst efter kort tids vejring
(2)   
 Afgrøden skal være gået helt i leje
(3)   
 Kun ”hængende” afgrøde med fare for dryssespild i stærk vind
(4) 
   Kan anvendes i korte plænesorter uden meget "uld"