FRØBLANDING NR. 26

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen indeholder hvidkløver samt fem græsarter.

Indholdet af alm. rajgræs i blandingen er begrænset, da den i længden ikke tåler meget fugtige forhold. Her vil arter som engsvingel og timothe dominere.

Vær opmærksom på sådybden på denne jordtype, da blandingen har et stort indhold af småfrøede arter.

Indeholder 21% kløver opgjort som antal frø.

  • Til permanente arealer
  • Jordbund: Fugtig
  • Tidlighed: Sildig

Sammensætning

8% Hvidkløver (Trifolium repens) (Mindrebladet)
AberCrest
12% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
18% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Ensilvio
16% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
13% Engsvingel (Festuca pratensis) (Diploid)
Baltas
13% Engsvingel (Festuca pratensis) (Tetraploid)
Schwetra
10% Rødsvingel (Festuca rubra)
Rafael
10% Engrapgræs (Poa pratensis)
Lato
8% Hvidkløver (Trifolium repens) (Mindrebladet)
AberCrest
12% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
18% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
Ensilvio
16% Timothe (Phleum pratensis) (Afgræsningstype)
Ragnar
13% Engsvingel (Festuca pratensis) (Diploid)
Baltas
13% Engsvingel (Festuca pratensis) (Tetraploid)
Schwetra
10% Rødsvingel (Festuca rubra)
Rafael
10% Engrapgræs (Poa pratensis)
Lato

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.